Pályázatok

1.

Adós neve: Betekints Kft.

Forgóeszköz finanszírozás tartalmának rövid bemutatása: Működési költségek finanszírozása

Hotel program azonosító jele: GINOP -8.3.5-18B.

2.

A projekt címe: Komplex infokommunikációs fejlesztés a “BETEKINTS” Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 11 243 400 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 40%
A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés során egy hibrid megoldású integrált vállalatirányítási rendszert vezettünk
be a vállalkozásunknál, melynek eredményeképpen az erőforrások hatékonysága
növekedett, illetve üzleti folyamataink modernizálódtak. A hatékonyság növelésének
egyik fontos alapeleme a korszerű informatikai megoldásokkal támogatott üzletvezetés.
Fontos számunkra, hogy a bevezetésre került iWise vállalatirányítási rendszer
figyelembe vegye vállalkozásunk egyedi elvárásait, ezért a fejleszteni kívánt
célterületeket úgy választottuk ki, hogy a kapcsolódjanak meglévő munkafázisainkhoz,
ill. elősegítsék azok egyszerűbb kivitelezését. A hibrid megoldású rendszeren belül 9
modult vezettünk be, melyek az alábbi funkcionális területekre fokuszálnak:

A felhőalapú szolgáltatások esetén:
– CRM
– Munkaügy (HR)
– Táv és csoportmunka
– Szolgáltatásmenedzsment
– Kontrolling

A helyben telepített saját szoftver esetén:
– Iratkezelés
– Logisztika
– Tudásmenedzsment
– ERP kiegészítő mobil szolgáltatás

A felhőalapú online üzleti szolgáltatások esetében CRM a partnerekkel való kapcsolattartás, árajánlatok egyszerű elkészítése, vevői rendelések kezelése, értékesítési folyamat támogatását biztosítja. A HR modul a cég munkavállalói adatainak egységes kezelését, munkaidő nyilvántartást, munkavállalói feladatok, felelősségek, hatáskörök hozzárendelését teszi lehetővé. A Táv-és csoportmunka a cégen belüli hatékony információáramlást, valós idejű kommunikáció lehetőséget, osztott információs bázist biztosít majd számunkra. A Szolgáltatásmenedzsment megoldást kínál a szolgáltatásaink menedzselésére, mely által lehetővé válik a szolgáltatási stratégia alkalmazása, a szolgáltatás tervezése és a szolgáltatásátadás. A Kontrolling elkészíti a vállalat gazdasági helyzetének elemzéséhez szükséges mutatókat, segít a rendelkezésre álló vagy megszerezhető erőforrások hatékony és eredményes felhasználásában, naprakész információkat biztosít.

A helyben telepített modulok esetében további 4 célterületet választottunk: A helyben telepített modulok esetében az Iratkezelés a működésünk során keletkező bizonylatok, dokumentumok, szerződések egységes, átlátható rendszerben való nyilvántartását teszi lehetővé. A Logisztika modul készleteink nyilvántartásában, a készletszint figyelésében
nyújtja a legnagyobb segítséget. A Tudásmenedzsment a közérdekű dokumentumok, segédanyagok, oktatási anyagok egységes kezelésében segít. A mobil alkalmazással akár okostelefonon is, bármikor és bárhol hozzáférhetnek az iWise-hoz a munkatársaink.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében a rendszerhez kapcsolódó adatmigrációt, annak testreszabását, ill. a rendszer működéséhez kapcsolódó oktatási szolgáltatást vettük igénybe, melyekhez a Szolgáltató biztosította a megfelelő, szakértő személyeket.

Projektünk megvalósítása során eleget teszünk az előírt tájékoztatási
kötelezettségeknek (a honlapunkon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése
és „C” típusú tábla készítése), melyet szintén szolgáltatás keretében vettünk igénybe.

A projekt befejezési dátuma: 2020.08.30.
Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00839

3.

A veszprémi Betekints **** Wellness és konferenciahotel kapacitásbővítése új szállodaépület létesítésével

BETEKINTS Kft. a 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 21. hrsz. 6387 szám alatti ingatlanon sikeresen megvalósította az új, 15 szobás prémium szálloda szárny építését.

A projekt összköltsége: 498 452 536 Ft

Az elnyert támogatás összege: 240 000 000 Ft

A beruházás kezdete: 2021. szeptember

A beruházás tényleges befejezése: 2023. május 31.

Köszönjük Veszprém-Balaton 2023 EKF program keretében nyújtott támogatását a projekt megvalósításához!